Aktuality

Program sv.omši 18.1.2010 - 24.1.2010

2. týždeň obdobia cez rok - zobraz program.

Nedeľná sv.omša v Ždani o 19,00

Ukončenie vianočného obdobia

Vianočné obdobie sme v našej farnosti ukončili túto nedeľu Krstu Krista Pána (10.01.2009) nečakane za prítomnosti biskupa Bernarda Bobera.

Jeho slová nás povzbudili a aj nám lepšie ozrejmili význam krstu.

Fotografie si aj v tomto novom roku, môžete tradične pozriet v našej galérii.

 

 

 

Jasličková pobožnosť

V Ždani sme vo vianočnom období, na nedeľu Svätej Rodiny (27.12.2009), mohli vidieť program a počuť spev, ktorý pripravili detí, mladí ale aj starší z našej farnosti.

Fotografie z tejto jasličkovej pobožnosti si môžete, ako tradične, pozrieť v našej galérii.

 

Program sv.omši 4.1.2010 - 10.1.2010

Týždeň po 2. nedeli vo vianočnom období - zobraz program.

Vianočné pásmo piesní a slova "V Betleheme"

Čas Vianoc, čas lásky a pokoja. Pokoj, ktorý nám Božie Dieťa prinieslo svojím príchodom na tento svet. Otvorme mu dokorán naše srdcia, aby sa mohol narodiť a prebývať v srdci každého z nás.

Tieto prekrásne sviatočné dni nám svojím vystúpením, pásmom slova a piesni, pod názvom "V Betleheme" spríjemnili v deň Narodenia Pána popoludní vo farskom kostole v Čani členovia chrámového zboru Gaudium za doprovodu Miroslava Píša - organistu z kostola Košických mučeníkov nad Jazerom v Košiciach a dirigenta Imricha Bajtoša. V programe účinkovali aj žiaci, ktorí spestrili program hovoreným slovom o vianočných zvykoch a vinšovačkách.

Fotografie z tohto programu si môžete pozrieť v našej galérii.

Betlehem v CZŠ Ždaňa

V cirkevnej základnej škole v Ždani sa počas adventu postupne deň po dni vytváral betlehem pre deti.

Jeho konečný stav si môžete pozrieť aj v našej galérii.

 

 

 

 

Program sv.omši 21.12.2009 - 27.12.2009

4. adventný týždeň a Vianočné sviatky - zobraz program.

Syndikovať obsah

*