Sviatosť zmierenia pred Veľkou Nocou

Nedeľa 29.3.2009 Ruskov 15:30 - 17:30
Pondelok 30.3.2009 Gyňov 18:30 - 20:00
Utorok 31.3.2009 Vyšná Myšľa 18:30 - 20:00
Streda 1.4.2009 Skároš 16:00 - 18:00
    Čaňa 18:30 - 20:00
Štvrtok 2.4.2009 Ždaňa 18:30 - 20:00
Sobota 4.4.2009 Nižná Myšľa 9:30 - 11:30
    Trstené p/H 14:00 - 17:00
Nedeľa 5.4.2009 Čaňa 14:30 - 18:00

*