Program sv.omši 13.9.2021 - 19.9.2021

24. týždeň Cez rok - zobraz program.

Čaňa

Pondelok - 13.9.2021     sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

18:00     sv. omša

Utorok - 14.9.2021     Povýšenie sv. kríža (sviatok, nie je prikázaný)

08:00     sv. omša

Streda - 15.9.2021     Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (slávnosť)

08:00     sv. omša

Piatok - 17.9.2021     

18:00     sv. omša

Sobota - 18.9.2021     

18:00     sv. omša (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa - 19.9.2021     25. nedeľa v Cezročnom období

08:00     sv. omša
11:00     sv. omša

 

Ždaňa

Utorok - 14.9.2021     Povýšenie sv. kríža (sviatok, nie je prikázaný)

08:00     sv. omša

Streda - 15.9.2021     Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (slávnosť)

08:00     sv. omša

Piatok - 17.9.2021     

17:00     sv. omša

Nedeľa - 19.9.2021     25. nedeľa v Cezročnom období

09:00     sv. omša

 

Gyňov

Utorok - 14.9.2021     Povýšenie sv. kríža (sviatok, nie je prikázaný)

08:00     sv. omša

Streda - 15.9.2021     Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (slávnosť)

10:00     sv. omša

Sobota - 18.9.2021     

15:00     sv. omša (sobášna)

Nedeľa - 19.9.2021     25. nedeľa v Cezročnom období

10:30     sv. omša

PrílohaVeľkosť
kana15.2021.pdf305.65 KB

*